Skip to main content

Teamontwikkeling

"een snelle en effectieve manier om samenwerking te verbeteren"

Contact

Ivo Platvoet Coaching
Zwaluwstraat 3
7523 PV Enschede

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel: +31 (06) 425 24 440

Teamontwikkeling

Herken je dit?

Op papier hebben we een team, maar in werkelijkheid heeft ieder zijn eigen 'winkeltje'. Het loopt niet zo lekker tussen collega's.
Een gebrek aan samenwerking staat een goed resultaat in de weg.
Dat hoeft niet zo te blijven. Teamontwikkeling is een effectieve manier om samenwerking te verbeteren. Het vermindert de 'ruis', zodat talenten van medewerkers en leidinggevenden elkaar makkelijker vinden, weer de ruimte krijgen die nodig is om samen resultaten te boeken voor de klant.

Waarom teamontwikkeling?

Met minder mensen en middelen hetzelfde werk doen of betere resultaten en kwaliteit leveren. Dat is voor veel organisaties de opgave van vandaag. Ook zie je dat in organisaties steeds meer van het zelforganiserend en -regulerend vermogen van afdelingen en teams wordt verwacht.

Dat vraagt om een vitale organisatie.

De mensen in die organisatie zijn zich bewust van het bestaansrecht, de identiteit en de rol van hun organisatie in de maatschappij en de 'markt'. Deze mensen werken samen vanuit verbondenheid en openheid, zij benutten en versterken elkaars mogelijkheden voor een betere dienstverlening aan de klant. Ze werken vanuit eigenaarschap en nemen hun verantwoordelijkheid.

Teamontwikkeling helpt een team de stappen te zetten die daarvoor nodig zijn.

Denk daarbij aan teams die:

  • Een stap willen zetten naar effectiever en efficiënter functioneren
  • Stappen willen zetten op het gebied van zelforganisatie/-regulering
  • Willen werken vanuit 'de Bedoeling', de essentie, hun bestaansrecht
  • Meer en beter gebruik willen maken van elkaars kwaliteiten, kennis, ervaring en drijfveren
  • Verder willen professionaliseren

Mijn rol

Ik help teams deze ontwikkeling succesvol aan te gaan. Mijn uitgangspunten daarbij: vergroten van de eigen verantwoordelijkheid van medewerkers en leidinggevenden, mensen helpen samen te werken vanuit hun eigen bezieling en contact.

Mijn Aanpak

  • In een voorgesprek stel ik samen met de leidinggevende de ontwikkeldoelen vast. Op basis daarvan stel ik een teamontwikkelingstraject voor.
  • In dat traject komt het team een of meerdere teamdag(en) bij elkaar. Ik begeleid het proces en pas aansprekende werkvormen en heldere interventies toe. Het proces vindt plaats in een open en respectvolle sfeer.
    Daarin faciliteer ik dat deelnemers maximaal eigenaarschap nemen voor hun bijdrage in het team. Zo wordt verandering in gedrag zichtbaar.
  • Na afloop adviseer ik op basis van een gezamenlijke evaluatie over een goede benutting van de resultaten.

Heb je vragen, of wil je de mogelijkheden voor jou teamontwikkeling eens verder verkennen? Bel me op 06 425 24 440, of mail me.

Meer over ervaringen van anderen met mijn teamontwikkelingstrajecten klik hier.

Contact

Ivo Platvoet Coaching
Zwaluwstraat 3
7523 PV Enschede

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel: +31 (06) 425 24 440