Skip to main content

Contact

Ivo Platvoet Coaching
Zwaluwstraat 3
7523 PV Enschede

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel: +31 (06) 425 24 440

Ervaringen teamontwikkeling

Andre Kok

We hebben heel prettig samengewerkt. Vanaf dag 1 was er de klik. Je hebt een zeer waarde(n)volle bijdrage geleverd aan Manna. De manier waarop je naar mensen en teams kijkt en hen verder weet te helpen, vind ik erg inspirerend.

Andre Kok
Bestuurder bij Zorggroep Manna

Pieter Albracht

Mooi wat je voor ons gedaan hebt. Mensen voelen zich gezien, gehoord en serieus genomen. Hartelijk dank en voor collega’s beveel ik Ivo van harte aan!!

Pieter Albracht
Bestuurder bij Zorggroep Manna

Paul de Jongh

Ik heb heel erg fijn samengewerkt met Ivo.
Open gesprekken met veel reflectie op de processen waar we samen bij betrokken waren en onze eigen rollen daarin. Ivo daagt je uit om bij je gevoel te komen en dit betekenis te geven in de vervolgacties. Intensief maar bevredigend.
Ivo is een fantastische coach voor teams en individuen waar versterking van eigenwaarde het begin van de verandering is. Hij sluit goed aan bij zijn gesprekspartner(s) en helpt hen verder op weg. In alle persoonlijke aandacht houdt hij zicht op het beoogde resultaat. Ik heb heel erg fijn samengewerkt met Ivo. In alle persoonlijke aandacht houdt hij zicht op het beoogde resultaat.

Paul de Jongh
Manager Zorg & Welzijn bij Zorggroep Manna

Anne Clausen - PezyAnne

Ik heb Ivo ervaren als een prettige en kundige begeleider van onze 2 teambijeenkomsten, gericht op de ontwikkeling van de werkcultuur.
Hij vraagt bij de opdrachtverkenning goed door en heeft daarbij waardevolle aanvullende inbreng.
Tijdens de bijeenkomsten zelf valt de rust waarmee hij het geheel begeleid, op.
Hij houdt goed leiding op momenten dat het' spannend' wordt, benoemt de kern van het probleem, zonder dat mensen zich aangevallen voelen, creëert ruimte voor de emoties die er soms ook uit moeten, en hij zorgt ervoor dat datgene waar het echt om gaat, ook op tafel komt.
Kortom, mijn team en ik hebben veel aan hem gehad!

Anne Clausen - PezyAnne
Adviseur Strategie & Organisatie, Zorggroep Manna

 

Femke Doornbos

Ivo heeft onze teamdag begeleid die als centraal thema had elkaar beter leren kennen, onze kwaliteiten en drijfveren. Ivo deed dit op een gestructureerde en respectvolle manier, met aandacht voor de teamleden en ruimte voor wat er zich gedurende de dag aandiende. Hij heeft ons als team en op individueel niveau tips gegeven die ons verder kunnen helpen in ons teamontwikkeling. Al met al kijk ik tevreden terug op deze dag!

Femke Doornbos
Teamleider maatschappelijke ondersteuning, Enschede

Sandra Bekenkamp - Aalders

Ivo heeft bij onze organisatie een traject begeleid binnen een team in het facilitaire bedrijf. Voor de start hebben wij uitgebreid met elkaar gesproken en haalde Ivo duidelijk de vraag en verwachtingen op om te bepalen of het een voor hem geschikte opdracht is. Door de juiste vragen te stellen, te observeren en daarop feedback te geven, komt Ivo tot de kern. Tijdens het traject weet Ivo flexibel in te spelen op de actualiteit en past daarop - indien nodig - het traject aan. Ook is Ivo kritisch op de coachbaarheid van betrokkenen en maakt dit bespreekbaar. Medewerkers voelen zich bij hem op hun gemak en stellen zich open. Ik kan Ivo van harte aanbevelen, zowel als teamcoach als voor individuele trajecten. 

Sandra Bekenkamp -Aalders linkedin icon
HR Buisiness Partner
bij Slingeland ziekenhuis

Fatma Cossu - Ergecer

Ik kan Ivo aanraden met zijn goede coachende talenten en kwaliteiten. Met een open mind leverde hij een bijdrage aan teamprocessen, het versterken van effectief samenwerken, verbinding en ontwikkeling. Ook begeleidde hij individuele medewerkers om (weer) in hun kracht te komen.  Ivo, bedankt voor de samenwerking en je goede werk binnen Liberein. Bovenal vind ik je gewoon een mooi mens, en dat neem je in alles mee! Je bent een zeer fijne, toegankelijke en kundige coach zonder waardeoordeel! Voor de toekomst het allerbeste en een mooie nieuwe uitdaging gewenst! Met jouw positieve mindset en kwaliteiten komt dat helemaal goed!

Fatma Cossu - Ergecer  linkedin icon
Manager Thuiszorg & lokatiemanager, Liberein

Silke Heerts

Tijdens de samenwerking met Ivo heb ik hem leren kennen als een zeer ervaren (team)coach. Vanuit zijn innerlijke rust weet hij altijd op een fijne manier contact te maken met een ander. Luisteren zonder oordeel, vanuit oprechte interesse en altijd vanuit oprechte betrokkenheid, maken dat Ivo de ander in proces kan brengen. Ivo weet goed aan te sluiten in wat mensen, teams en organisaties nodig hebben om te kunnen ontwikkelen en het gewenste resultaat te bereiken. Met zijn overstijgende blik weet hij hierin altijd de juiste interventies toe te passen en doet hij dat vanuit verbinding. Ivo is een coach waarin je verrijking zult ervaren binnen de samenwerking.

Silke Heerts  linkedin icon
Eigenaar SilkesPraktijk

Iwan ten Barge

Ik heb ongeveer 1,5 jaar samengewerkt met Ivo. Dit naar volle tevredenheid. Een aantal eigenschappen waar ik meteen aan denk bij Ivo:
Open, eerlijk, toegankelijk, verbinder, humoristisch. In de driehoek coach team en management, hebben we efficiënt samengewerkt, met het juiste gevoel voor eenieder. Daar ligt vooral de kracht van Ivo. Ik zou hem bij eenieder aanbevelen, als coach zowel voor het individu als voor teams.

Iwan ten Barge  linkedin icon
Locatiemanager, Liberein

JanWillem Eendebak

Zijn aanpak richt zich op zoveel mogelijk zelfsturing door teamleden, waarbij Ivo als externe adviseur, samen met de leidinggevende een adviserende rol heeft. Wanneer het denkproces dreigt vast te lopen, is Ivo in staat op een rustige manier tijdig te interveniëren en het denkproces een nieuwe stimulans te geven, door een andere opzet voor te stellen en door het stellen van kritische en prikkelende vragen. Dit draagt bij aan het op gang brengen van het denkproces, zodat het team voldoende basis heeft om het op eigen kracht te kunnen afronden.  Tempo en voortgang is daarbij een vereiste. Teamontwikkeling is geen onderwerp dat op de dagelijkse agenda staat, waarin de waan van de dag heerst. Het resultaat telt, waarbij de weg ernaartoe net zo interessant kan zijn als het bereikte doel.

JanWillem Eendebak  linkedin icon
Procesmanager

Dineke van der Wal

Ivo en ik hebben samengewerkt bij Liberein. Ivo in de functie van coach en ik in de functie van manager van de Thuiszorgteams. Ivo heeft geholpen met de doorontwikkeling van de wijkteams. Waar wij snel in de actie zaten bracht Ivo reflectie en stilstand, waardoor we veel hebben geleerd. Ikzelf heb ook veel van Ivo geleerd. Ivo kan zonder oordeel luisteren en precies de goede vragen stellen. Altijd in verbinding en in vertrouwen. Snelheid maken door even stil te staan. Dat kan Ivo heel goed begeleiden.

Dineke van der Wal
Manager Thuiszorg, Liberein

Edwin Heeremans

Ivo heeft mijn team begeleid in een teamontwikkelingssessie. Doel was om jezelf, elkaar en het team te leren kennen. Dit heeft hij op een zeer prettige manier gedaan. Alle teamleden zijn enthousiast. Een goede voorbereiding en werkopdrachten leidden in een plenaire sessie met korte filmpjes tot een leuke setting, waarin veel informatie tussen de teamleden werd uitgewisseld. De spel- en werkvormen zijn gevarieerd. Door de persoonlijke en enthousiaste benadering is het een geslaagde dag geworden, waarbij we al een vervolg sessie hebben afgesproken. Ook naderhand toont Ivo interesse in de vervolg ontwikkeling.’

Edwin Heeremans linkedin-icon
Teamleider Financial control.

Marcel Bouwhuis

Ivo heeft het team van stadsdeelbeheer van de Gemeente Enschede in een 2 daagse training naar een hoger niveau gebracht. Met name het herkennen van jezelf en wat dat betekent in teamverband was zeer verhelderend, De opbouw van de training was zeer professioneel en effectief. Ik kan Ivo dan ook van harte aanbevelen. Gedegen en resultaatgericht, maar met veel ruimte voor het individu.

Marcel Bouwhuis linkedin-icon
Strategisch adviseur

Jan Schulte

Ivo heeft bij mijn afdeling een verander traject begeleid waarbij zaken als competenties, werkstijl en relaties centraal stonden.
Ivo opereert rustig en weloverwogen. Confronteert als het nodig is maar altijd vanuit een respectvolle houding. Zijn uitnodigende manier van werken heeft geleid tot een maximale participatie van de medewerkers in het traject, ook van de doorgaans wat meer afwachtende types. Hij is erin geslaagd, onze doelen ook daadwerkelijk te laten landen.'

Jan Schulte
Hoofd Programmabureau Stedelijke Ontwikkeling

Hans van Riele

Ivo heeft als coach de ontwikkeling binnen mijn afdeling zeer goed begeleid op zowel teamniveau als op individueel niveau.
Hij heeft ervoor gezorgd dat er in het team inzicht kwam in elkaars individuele kwaliteiten en het functioneren van het team. Tevens is er hierdoor een gezamenlijk nieuw ijkpunt ontstaan, waardoor en de individuele adviseurs en het team zich goed in de gewenste richting hebben kunnen doorontwikkelen. Mede door zijn zeer prettige manier van communiceren en door de inbreng van zijn kennis en kunde, ontstaan er op individueel niveau en op groepsniveau nieuwe inzichten in het functioneren. Dit borgt en stimuleert de verdere ontwikkeling.

Hans van Riele linkedin-icon
Hoofd programmabureau Leefomgeving,

Irma Meijer

Ik heb Ivo ervaren als een prettige en kundige begeleider van onze 2 teambijeenkomsten, gericht op de ontwikkeling van de werkcultuur.
Hij vraagt bij de opdrachtverkenning goed door en heeft daarbij waardevolle aanvullende inbreng.
Tijdens de bijeenkomsten zelf valt de rust waarmee hij het geheel begeleid, op.
Hij houdt goed leiding op momenten dat het' spannend' wordt, benoemt de kern van het probleem, zonder dat mensen zich aangevallen voelen, creëert ruimte voor de emoties die er soms ook uit moeten, en hij zorgt ervoor dat datgene waar het echt om gaat, ook op tafel komt.
Kortom, mijn team en ik hebben veel aan hem gehad!

Irma Meijer linkedin-icon
Teamleider P&O, Gemeente Enschede